Świadczymy usługi badania sprawozdań finansowych oraz kompleksowe usługi w zakresie finansów i rachunkowości.

Usługi

Nasze usługi obejmują m.in. :

 • badanie sprawozdań finansowych
 • obsługa finansowo - księgowa firm
 • badanie planów połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych
 • opracowywanie dokumentacji dla postępowania upadłościowego firm

Badania sprawozdań finansowych

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z:

 • ustawą o rachunkowości
 • ustawą o biegłych rewidentach
 • normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowek

Badamy m.in.:

 • jednostkowe sprawozdania finansowe
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych
 • a także dokonujemy przeglądów ksiąg w trakcie roku bilansowego

Wyniki badań przedstawiamy w postaci opinii podbudowanej raportem z badania ksiąg. Dokumentację przechowujemy przez okres 5 lat.

Współpraca z przedsiębiorstwami różnych branż pozwoliła nam zdobyć wszechstronne doświadczenia, dzięki którym możemy podejmować się realizacji zleceń o wysokim stopniu trudności.

Obsługa finansowo - księgowa firm

Obsługa finansowo - księgowa firm obejmuje usługi w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg handlowych – pełna księgowość
 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • innej formy ewidencji – wybranej przez klienta
 • obsługę kadrowo – płacową firm
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
 • pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • analizy kondycji finansowej firm, wyceny firm
 • doradztwo w zakresie pozyskania środków z UE

Badanie planów połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych

Fk Audyt Klementyna Łucka oferuje pomoc i doradztwo przy przeprowadzaniu różnego rodzaju przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych. Przygotowujemy analizy i opinie w zakresie planów przekształcenia czy połączeń podmiotów prawa handlowego. Zakres współpracy jest uzależniony od potrzeb klientów.

 • Wykonaliśmy badanie planu podziału – Dolina Nida Gips
 • Wykonaliśmy również badania planów przekształcenia:
  • PPHU UNIKOL Sp z o.o. w Kielcach
  • Centrum Medyczne OMEGA Halina Skowerska i spółka w Kielcach

Opracowujemy niezbędną dokumentację i wnioski w postępowaniu upadłościowym.

Odpłatność za usługi ustalana jest indywidualnie. Przy ustalaniu jej wysokości kierujemy się takimi kryteriami jak: forma prowadzonej ewidencji, liczbą dokumentów księgowych oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na pracochłonność zlecenia.